Privacyverklaring

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert Owiwi je over welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom.

Owiwi is onderdeel van Eye2i Design VOF, gevestigd aan Landzigt 16-11, 3454PE De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Owiwi is onderdeel van Eye2i Design VOF

www.owiwi.nl
Landzigt 16-11
3454PE De Meern
+31621401109

Persoonsgegevens die wij verwerken

Owiwi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Owiwi heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Owiwi kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Owiwi raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Owiwi zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@owiwi.nl, dan verwijdert Owiwi deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Owiwi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Online een fotoshoot kunnen boeken
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je een digitale nieuwsbrief te kunnen sturen (je kunt je hiervoor via e-mail afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming

Owiwi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Owiwi) tussen zit.

Owiwi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Je naam en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op owiwi.nl. Deze gegevens komen binnen op het emailadres info@owiwi.nl
 • Je naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres verkregen via het online boekingsysteem op www.owiwi.nl worden verwerkt met het online boeking plug-in Salonbooking voor WordPress. Deze gegevens worden opgeslagen in WordPress en in Google Calendar.
 • Betalingen kunnen gedaan worden via het betaalsysteem van Mollie.

Programma’s en systemen t.b.v. het bewerken en afhandelen van foto’s:

 • De foto’s die Owiwi in opdracht van jou maakt, worden bewerkt met Adobe Creative Cloud en worden aangeboden via het online systeem Shootproof. De foto’s worden opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf met als back-up OneDrive. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.owiwi.nl en/of social media als Facebook en Instagram. Via een boekingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing. Neem dan contact op met Owiwi via info@owiwi.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Owiwi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Owiwi bewaart je personalia, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Foto’s: Owiwi bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Owiwi jouw foto’s bewaart, kun je deze opvragen. Owiwi kan de foto’s altijd op verzoek verwijderen. Neem dan contact op met Owiwi via info@owiwi.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Owiwi verkoopt jouw contactgegevens en portretfoto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Owiwi een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Owiwi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Owiwi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Owiwi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@owiwi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Owiwi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Owiwi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Owiwi via info@owiwi.nl